สื่อบริการ


สื่อโฆษณา Online

ให้บริการวางแผนการซื้อสื่อโฆษณาทาง Socialmedia. Application, Website ต่างๆ


สื่อโฆษณาวิทยุ

ให้บริการวางแผนการซื้อสื่อโฆษณาทางสถานีวิทยุ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทั่วประเทศ


สื่อโฆษณา ทีวี ดิจิตอล

ให้บริการวางแผนการซื้อสื่อโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ และเคเบิ้ลทุกช่อง


สื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์

ให้บรีิการวางแผนการซื้อสื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ทุกฉบับ และนิตยสารชั้นนำ ทุกกลุ่มเป้าหมาย


สื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ

สื่อกลางแจ้ง. รถไฟฟ้า BTS, Taxi, รถเมล์ปรับอากาศ, รถแห่, ป้ายรถเมล์, โรงหนัง, ป้ายโฆษณา

จัดอีเว้น และกิจกรรมต่างๆ

รับจัดงานอีเว้น , โรตโชว์ , งานแถลงข่าว , งานเปิดตัวสินค้า , งานแสดงสินค้า , งานออกบูธ , งานประชุม และงานสัมมนา